Museu del Cinema

1998

7 audiovisuals
1 esferoscopi

www.museudelcinema.cat

 

El discurs del Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol de Girona permet resseguir i comprendre pas a pas la prehistòria i la història del cinema. El Museu també potència la vessant didàctica entorn a la imatge en moviment mitjançant el seu Servei Educatiu.

Pin It on Pinterest

Share This